کمترین: 
820
بیشترین: 
830
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
825
زمان: 
1/16 12:10
قیمت کرون دانمارک امروز 16 فروردین 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 16 فروردین 1397 , 825 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 10:10","price":820},{"date":"1397/01/16 11:00","price":830},{"date":"1397/01/16 12:10","price":825}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398