کمترین: 
12950
بیشترین: 
13300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13200
زمان: 
1/16 11:00
قیمت دینار بحرین امروز 16 فروردین 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 16 فروردین 1397 , 13200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 10:10","price":13300},{"date":"1397/01/16 10:30","price":12950},{"date":"1397/01/16 11:00","price":13200}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398