کمترین: 
13000
بیشترین: 
13000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13000
زمان: 
1/16 10:10
قیمت ریال عمان امروز 16 فروردین 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 16 فروردین 1397 , 13000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 10:10","price":13000}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398