کمترین: 
1310
بیشترین: 
1350
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1350
زمان: 
1/16 18:00
قیمت ریال عربستان امروز 16 فروردین 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 16 فروردین 1397 , 1350 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 10:10","price":1310},{"date":"1397/01/16 10:30","price":1350},{"date":"1397/01/16 11:00","price":1310},{"date":"1397/01/16 12:10","price":1350},{"date":"1397/01/16 12:30","price":1310},{"date":"1397/01/16 12:40","price":1350},{"date":"1397/01/16 13:00","price":1310},{"date":"1397/01/16 14:00","price":1350},{"date":"1397/01/16 14:20","price":1310},{"date":"1397/01/16 18:00","price":1350}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399