کمترین: 
603
بیشترین: 
605
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
605
زمان: 
1/16 11:40
قیمت کرون سوئد امروز 16 فروردین 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 16 فروردین 1397 , 605 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 10:10","price":605},{"date":"1397/01/16 11:10","price":604},{"date":"1397/01/16 11:20","price":603},{"date":"1397/01/16 11:40","price":605}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398