کمترین: 
5250
بیشترین: 
5250
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5250
زمان: 
1/16 10:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 16 فروردین 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 16 فروردین 1397 , 5250 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 10:10","price":5250}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398