کمترین: 
3945
بیشترین: 
4050
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3970
زمان: 
1/16 13:20
قیمت دلار استرالیا امروز 16 فروردین 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 16 فروردین 1397 , 3970 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 10:10","price":3960},{"date":"1397/01/16 10:50","price":3945},{"date":"1397/01/16 11:00","price":3960},{"date":"1397/01/16 11:10","price":3945},{"date":"1397/01/16 11:20","price":3960},{"date":"1397/01/16 12:20","price":4050},{"date":"1397/01/16 13:00","price":3970},{"date":"1397/01/16 13:10","price":3975},{"date":"1397/01/16 13:20","price":3970}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398