کمترین: 
4050
بیشترین: 
4080
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4080
زمان: 
1/16 13:00
قیمت دلار کانادا امروز 16 فروردین 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 16 فروردین 1397 , 4080 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 10:10","price":4050},{"date":"1397/01/16 12:10","price":4075},{"date":"1397/01/16 12:20","price":4070},{"date":"1397/01/16 13:00","price":4080}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398