کمترین: 
820
بیشترین: 
865
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
850
زمان: 
1/16 12:10
قیمت یوان چین امروز 16 فروردین 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 16 فروردین 1397 , 850 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 10:10","price":845},{"date":"1397/01/16 11:00","price":820},{"date":"1397/01/16 11:40","price":865},{"date":"1397/01/16 12:10","price":850}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398