کمترین: 
1295
بیشترین: 
1300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1300
زمان: 
1/16 11:40
قیمت لیر ترکیه امروز 16 فروردین 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 16 فروردین 1397 , 1300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 10:10","price":1295},{"date":"1397/01/16 11:40","price":1300}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398