کمترین: 
1375
بیشترین: 
1395
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1395
زمان: 
1/16 12:50
قیمت درهم امارات امروز 16 فروردین 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 16 فروردین 1397 , 1395 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 10:10","price":1385},{"date":"1397/01/16 10:20","price":1380},{"date":"1397/01/16 11:20","price":1385},{"date":"1397/01/16 11:40","price":1375},{"date":"1397/01/16 12:10","price":1385},{"date":"1397/01/16 12:50","price":1395}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398