کمترین: 
6215
بیشترین: 
6225
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6225
زمان: 
1/16 13:00
قیمت یورو امروز 16 فروردین 1397
قیمت یورودر تاریخ 16 فروردین 1397 , 6225 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 10:10","price":6215},{"date":"1397/01/16 13:00","price":6225}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398