کمترین: 
5040
بیشترین: 
5094
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5094
زمان: 
1/16 18:30
قیمت دلار امروز 16 فروردین 1397
قیمت دلاردر تاریخ 16 فروردین 1397 , 5094 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 10:10","price":5043},{"date":"1397/01/16 10:20","price":5040},{"date":"1397/01/16 10:40","price":5058},{"date":"1397/01/16 12:10","price":5045},{"date":"1397/01/16 13:00","price":5050},{"date":"1397/01/16 13:40","price":5070},{"date":"1397/01/16 14:30","price":5081},{"date":"1397/01/16 16:10","price":5086},{"date":"1397/01/16 18:20","price":5092},{"date":"1397/01/16 18:30","price":5094}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398