کمترین: 
12127.4
بیشترین: 
12127.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12127.4
زمان: 
1/16 09:10
قیمت بات تایلند امروز 16 فروردین 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 16 فروردین 1397 , 12127.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 09:10","price":12127.4}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398