کمترین: 
2881.4
بیشترین: 
2881.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2881.4
زمان: 
1/16 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 16 فروردین 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 16 فروردین 1397 , 2881.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 09:10","price":2881.4}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398