کمترین: 
10058.3
بیشترین: 
10058.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10058.3
زمان: 
1/16 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 16 فروردین 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 16 فروردین 1397 , 10058.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 09:10","price":10058.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398