کمترین: 
1039
بیشترین: 
1039
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1039
زمان: 
1/16 09:10
قیمت ریال قطر امروز 16 فروردین 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 16 فروردین 1397 , 1039 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 09:10","price":1039}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399