کمترین: 
12581.1
بیشترین: 
12581.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12581.1
زمان: 
1/16 09:10
قیمت دینار کویت امروز 16 فروردین 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 16 فروردین 1397 , 12581.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 09:10","price":12581.1}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398