کمترین: 
484
بیشترین: 
484
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
484
زمان: 
1/16 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 16 فروردین 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 16 فروردین 1397 , 484 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 09:10","price":484}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398