کمترین: 
3935.8
بیشترین: 
3935.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3935.8
زمان: 
1/16 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 16 فروردین 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 16 فروردین 1397 , 3935.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 09:10","price":3935.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398