کمترین: 
3537.2
بیشترین: 
3537.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3537.2
زمان: 
1/16 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 16 فروردین 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 16 فروردین 1397 , 3537.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 09:10","price":3537.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398