کمترین: 
945.6
بیشترین: 
945.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
945.6
زمان: 
1/16 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 16 فروردین 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 16 فروردین 1397 , 945.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 09:10","price":945.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398