کمترین: 
1029.8
بیشترین: 
1029.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1029.8
زمان: 
1/16 09:10
قیمت درهم امارات امروز 16 فروردین 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 16 فروردین 1397 , 1029.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 09:10","price":1029.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398