کمترین: 
5326
بیشترین: 
5326
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5326
زمان: 
1/16 09:10
قیمت پوند امروز 16 فروردین 1397
قیمت پونددر تاریخ 16 فروردین 1397 , 5326 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 09:10","price":5326}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398