کمترین: 
4645.8
بیشترین: 
4645.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4645.8
زمان: 
1/16 09:10
قیمت یورو امروز 16 فروردین 1397
قیمت یورودر تاریخ 16 فروردین 1397 , 4645.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 09:10","price":4645.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398