کمترین: 
3781.9
بیشترین: 
3781.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3781.9
زمان: 
1/16 09:10
قیمت دلار امروز 16 فروردین 1397
قیمت دلاردر تاریخ 16 فروردین 1397 , 3781.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/16 09:10","price":3781.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398