کمترین: 
1323.36
بیشترین: 
1334.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1325.69
زمان: 
1/16 23:55
قیمت اونس طلا امروز 16 فروردین 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 16 فروردین 1397 , 1325.69 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398