کمترین: 
0
بیشترین: 
65.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.8
زمان: 
1/15 21:00
قیمت روبل روسیه امروز 15 فروردین 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 15 فروردین 1397 , 65.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 20:50","price":0},{"date":"1397/01/15 21:00","price":65.8}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398