کمترین: 
0
بیشترین: 
7.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7.4
زمان: 
1/15 21:00
قیمت لیر سوریه امروز 15 فروردین 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 15 فروردین 1397 , 7.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 20:50","price":0},{"date":"1397/01/15 21:00","price":7.4}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399