کمترین: 
0
بیشترین: 
4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4
زمان: 
1/15 21:00
قیمت دینار عراق امروز 15 فروردین 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 15 فروردین 1397 , 4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 20:50","price":0},{"date":"1397/01/15 21:00","price":4}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398