کمترین: 
0
بیشترین: 
4883
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4883
زمان: 
1/15 21:00
قیمت دلار فردایی / افشار امروز 15 فروردین 1397
قیمت دلار فردایی / افشاردر تاریخ 15 فروردین 1397 , 4883 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 20:50","price":0},{"date":"1397/01/15 21:00","price":4883}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399