کمترین: 
64.98
بیشترین: 
64.98
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.98
زمان: 
1/15 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 15 فروردین 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 15 فروردین 1397 , 64.98 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 17:32","price":64.98}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398