کمترین: 
0
بیشترین: 
6220
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6220
زمان: 
1/15 21:00
قیمت یورو امروز 15 فروردین 1397
قیمت یورودر تاریخ 15 فروردین 1397 , 6220 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 14:30","price":6190},{"date":"1397/01/15 15:50","price":6205},{"date":"1397/01/15 16:00","price":6190},{"date":"1397/01/15 18:30","price":6180},{"date":"1397/01/15 18:40","price":6145},{"date":"1397/01/15 19:00","price":6195},{"date":"1397/01/15 19:10","price":6220},{"date":"1397/01/15 20:50","price":0},{"date":"1397/01/15 21:00","price":6220}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398