کمترین: 
0
بیشترین: 
5025
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5025
زمان: 
1/15 21:00
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 15 فروردین 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 15 فروردین 1397 , 5025 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 14:20","price":5025},{"date":"1397/01/15 20:50","price":0},{"date":"1397/01/15 21:00","price":5025}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398