کمترین: 
0
بیشترین: 
13300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13100
زمان: 
1/15 21:00
قیمت دینار بحرین امروز 15 فروردین 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 15 فروردین 1397 , 13100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 13:00","price":13300},{"date":"1397/01/15 18:40","price":13100},{"date":"1397/01/15 20:50","price":0},{"date":"1397/01/15 21:00","price":13100}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398