کمترین: 
727900
بیشترین: 
731000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
728800
زمان: 
1/15 23:00
قیمت طلای متفرقه امروز 15 فروردین 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 15 فروردین 1397 , 728800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 12:20","price":727900},{"date":"1397/01/15 12:35","price":729300},{"date":"1397/01/15 12:40","price":729500},{"date":"1397/01/15 12:55","price":729600},{"date":"1397/01/15 13:05","price":730300},{"date":"1397/01/15 13:25","price":730200},{"date":"1397/01/15 13:30","price":730600},{"date":"1397/01/15 13:45","price":731000},{"date":"1397/01/15 14:10","price":730600},{"date":"1397/01/15 14:20","price":729900},{"date":"1397/01/15 14:30","price":729600},{"date":"1397/01/15 14:50","price":729500},{"date":"1397/01/15 15:30","price":729600},{"date":"1397/01/15 15:35","price":729200},{"date":"1397/01/15 15:45","price":729000},{"date":"1397/01/15 16:05","price":729500},{"date":"1397/01/15 17:10","price":729800},{"date":"1397/01/15 17:20","price":729900},{"date":"1397/01/15 17:40","price":730000},{"date":"1397/01/15 17:55","price":730200},{"date":"1397/01/15 18:45","price":729800},{"date":"1397/01/15 23:00","price":728800}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398