کمترین: 
835000
بیشترین: 
841000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
839000
زمان: 
1/15 19:06
قیمت نیم سکه امروز 15 فروردین 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 15 فروردین 1397 , 839000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 12:06","price":841000},{"date":"1397/01/15 18:42","price":835000},{"date":"1397/01/15 19:06","price":839000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398