کمترین: 
0
بیشترین: 
4050
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4050
زمان: 
1/15 21:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 15 فروردین 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 15 فروردین 1397 , 4050 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 10:50","price":4050},{"date":"1397/01/15 20:50","price":0},{"date":"1397/01/15 21:00","price":4050}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398