کمترین: 
0
بیشترین: 
13200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12900
زمان: 
1/15 21:00
قیمت ریال عمان امروز 15 فروردین 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 15 فروردین 1397 , 12900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 10:50","price":12900},{"date":"1397/01/15 11:10","price":13200},{"date":"1397/01/15 11:20","price":12900},{"date":"1397/01/15 12:30","price":13200},{"date":"1397/01/15 12:50","price":12900},{"date":"1397/01/15 13:00","price":13000},{"date":"1397/01/15 18:40","price":12900},{"date":"1397/01/15 20:50","price":0},{"date":"1397/01/15 21:00","price":12900}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398