کمترین: 
0
بیشترین: 
1350
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1340
زمان: 
1/15 21:00
قیمت ریال قطر امروز 15 فروردین 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 15 فروردین 1397 , 1340 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 10:50","price":1330},{"date":"1397/01/15 11:10","price":1350},{"date":"1397/01/15 11:20","price":1330},{"date":"1397/01/15 12:20","price":1350},{"date":"1397/01/15 12:50","price":1330},{"date":"1397/01/15 13:00","price":1350},{"date":"1397/01/15 14:10","price":1330},{"date":"1397/01/15 18:40","price":1340},{"date":"1397/01/15 20:50","price":0},{"date":"1397/01/15 21:00","price":1340}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398