کمترین: 
97099.3
بیشترین: 
97150.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
97150.6
زمان: 
1/15 13:40
قیمت شاخص بورس امروز 15 فروردین 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 15 فروردین 1397 , 97150.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 10:40","price":97104.0},{"date":"1397/01/15 10:50","price":97099.3},{"date":"1397/01/15 13:40","price":97150.6}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399