کمترین: 
0
بیشترین: 
1375
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1330
زمان: 
1/15 21:00
قیمت لیر ترکیه امروز 15 فروردین 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 15 فروردین 1397 , 1330 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 10:20","price":1375},{"date":"1397/01/15 10:40","price":1335},{"date":"1397/01/15 10:50","price":1375},{"date":"1397/01/15 12:20","price":1335},{"date":"1397/01/15 12:30","price":1375},{"date":"1397/01/15 12:50","price":1340},{"date":"1397/01/15 13:00","price":1335},{"date":"1397/01/15 13:30","price":1330},{"date":"1397/01/15 14:20","price":1295},{"date":"1397/01/15 18:40","price":1330},{"date":"1397/01/15 20:50","price":0},{"date":"1397/01/15 21:00","price":1330}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398