کمترین: 
0
بیشترین: 
1385
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1380
زمان: 
1/15 21:00
قیمت درهم امارات امروز 15 فروردین 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 15 فروردین 1397 , 1380 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 10:20","price":1375},{"date":"1397/01/15 12:20","price":1380},{"date":"1397/01/15 13:00","price":1385},{"date":"1397/01/15 13:40","price":1375},{"date":"1397/01/15 18:40","price":1380},{"date":"1397/01/15 20:50","price":0},{"date":"1397/01/15 21:00","price":1380}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398