کمترین: 
0
بیشترین: 
635
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
635
زمان: 
1/15 21:00
قیمت کرون نروژ امروز 15 فروردین 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 15 فروردین 1397 , 635 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 10:10","price":633},{"date":"1397/01/15 12:40","price":630},{"date":"1397/01/15 18:40","price":635},{"date":"1397/01/15 20:50","price":0},{"date":"1397/01/15 21:00","price":635}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398