کمترین: 
0
بیشترین: 
620
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
604
زمان: 
1/15 21:00
قیمت کرون سوئد امروز 15 فروردین 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 15 فروردین 1397 , 604 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 10:10","price":618},{"date":"1397/01/15 12:40","price":620},{"date":"1397/01/15 12:50","price":615},{"date":"1397/01/15 14:20","price":605},{"date":"1397/01/15 18:40","price":604},{"date":"1397/01/15 20:50","price":0},{"date":"1397/01/15 21:00","price":604}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398