کمترین: 
0
بیشترین: 
5365
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5365
زمان: 
1/15 21:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 15 فروردین 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 15 فروردین 1397 , 5365 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 10:10","price":5260},{"date":"1397/01/15 14:20","price":5300},{"date":"1397/01/15 18:40","price":5365},{"date":"1397/01/15 20:50","price":0},{"date":"1397/01/15 21:00","price":5365}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398