کمترین: 
0
بیشترین: 
4030
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4030
زمان: 
1/15 21:00
قیمت دلار استرالیا امروز 15 فروردین 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 15 فروردین 1397 , 4030 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 10:10","price":3985},{"date":"1397/01/15 10:20","price":3970},{"date":"1397/01/15 11:40","price":3975},{"date":"1397/01/15 12:10","price":4005},{"date":"1397/01/15 14:20","price":3970},{"date":"1397/01/15 15:30","price":3960},{"date":"1397/01/15 18:40","price":4030},{"date":"1397/01/15 20:50","price":0},{"date":"1397/01/15 21:00","price":4030}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398