کمترین: 
0
بیشترین: 
7120
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7050
زمان: 
1/15 21:00
قیمت پوند امروز 15 فروردین 1397
قیمت پونددر تاریخ 15 فروردین 1397 , 7050 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 10:10","price":7070},{"date":"1397/01/15 10:20","price":7120},{"date":"1397/01/15 11:40","price":7110},{"date":"1397/01/15 12:10","price":7070},{"date":"1397/01/15 13:00","price":7050},{"date":"1397/01/15 20:50","price":0},{"date":"1397/01/15 21:00","price":7050}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399