کمترین: 
0
بیشترین: 
5056
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5056
زمان: 
1/15 21:00
قیمت دلار امروز 15 فروردین 1397
قیمت دلاردر تاریخ 15 فروردین 1397 , 5056 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 10:10","price":5055},{"date":"1397/01/15 11:10","price":5050},{"date":"1397/01/15 11:30","price":5038},{"date":"1397/01/15 14:20","price":5023},{"date":"1397/01/15 15:50","price":5038},{"date":"1397/01/15 16:00","price":5023},{"date":"1397/01/15 16:30","price":5031},{"date":"1397/01/15 17:20","price":5034},{"date":"1397/01/15 18:20","price":5036},{"date":"1397/01/15 18:40","price":5029},{"date":"1397/01/15 19:00","price":5032},{"date":"1397/01/15 19:10","price":5056},{"date":"1397/01/15 20:50","price":0},{"date":"1397/01/15 21:00","price":5056}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398