کمترین: 
0
بیشترین: 
2224.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2224.7
زمان: 
1/15 21:00
قیمت منات آذربایجان امروز 15 فروردین 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 15 فروردین 1397 , 2224.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 09:10","price":2224.7},{"date":"1397/01/15 20:50","price":0},{"date":"1397/01/15 21:00","price":2224.7}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398